Spotkanie z Anną Jawor

14 listopada br. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyło się spotkanie autorskie z Anną Jawor - socjolog kultury, doktorantką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, autorką takich książek jak: „Europolizacja. Kultura i dopełnianie europejskości na przykładzie Zamościa” (2011), „Kultura w mieście idealnym” (2009), tomiku poezji „Po pierwsze” (2003), a także wielu esejów i artykułów.

Anna Jawor pochodzi z Zamościa. Pracuje w Instytucie Slawistyki PAN oraz warszawskiej Szkole Psychologii Społecznej. Autorka od 2000 roku współpracuje z lokalną prasą: „Tygodnikiem Zamojskim”, „Zamojskim Kwartnikiem Kulturalnym” czy „Forum Akademickim”. Jej zainteresowania koncentrują się wokół wojen kulturowych, zróżnicowania wartości i sposobów życia, uczestnictwa w kulturze i tożsamości kulturowej.

Wydarzenie zorganizowało Studenckie Koło Informacji Naukowej UMCS „Palimpsest”.

    Aktualności