Spotkanie z Angeliką Borys, Przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB

17 grudnia 2013 r. przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi wraz z Przewodniczącą Angeliką Borys spotkali się ze studentami i władzami Wydziału Politologii UMCS.

Na Białorusi Związek Polaków oficjalnie nie istnieje od 2005 r., jednak mimo wielu trudności działa i odbudowuje swoje struktury. Zrzeszonych jest w nim około 10 tys. osób.

Fot. K. Piskorz

Głównym zadaniem Związku jest promocja kultury i oświaty polskiej na terenie Białorusi. Przy ZPB działają polskie chóry i zespoły artystyczne, szereg towarzystw i stowarzyszeń, w tym m.in. Towarzystwo Młodzieży Polskiej, Towarzystwo Lekarzy, Towarzystwo Plastyków i Rękodzielników, Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich. ZPB prowadzi również polskie szkoły społeczne i przedszkola.

W tym roku organizacja obchodzi 25-lecie swojej działalności. Większość przedsięwzięć: wyjazdy dzieci i młodzieży do Polski, koncerty chórów i zespołów artystycznych czy wystawy malarzy polskich jest możliwa dzięki wsparciu samorządów poszczególnych miast oraz organizacji pozarządowych w Polsce.

Celem wizyty reprezentantów Związku Polaków było nawiązanie podobnej współpracy z samorządem Lublina.

    Aktualności