Spotkanie Rektora UMCS z twórcami WAXO

19 maja odbyło się spotkanie rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego z twórcami urządzenia WAXO – prof. dr. hab. Mariuszem Gagosiem, dr. hab. Markiem Pietrowem, dr. Janem Wawryszczukiem oraz prezesem zarządu spółki celowej UMCS Synergia, odpowiedzialnym za komercjalizację urządzenia – dr. Bartłomiejem Twarowskim.

WAXO jest innowacyjnym, opracowanym na naszym Uniwersytecie, analizatorem wosków pszczelich. Pozwala on w szybki, a jednocześnie relatywnie tani sposób ustalić jakość badanego wosku i dzięki temu ocenić jego przydatność w gospodarce pasiecznej. Więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie: www.waxo.umcs.pl.

Okazją do spotkania było wręczenie przez JM Rektora twórcom urządzenia symbolicznej płaskorzeźby, jaką wykonał własnoręcznie i przekazał Uczelni jeden z pszczelarzy – pan Wiktor Korczyński. Stanowi ona wyraz uznania środowiska pszczelarskiego za wkład, jaki wnoszą naukowcy UMCS w poprawę jakości wosków pszczelich dostępnych na rynku.

Decyzją twórców płaskorzeźba pozostała w rękach Rektora i znalazła godne miejsce w jego gabinecie.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2022