Spotkanie o wolności z prof. Leszkiem Balcerowiczem

„Wolność jest jak zdrowie. Rozumiemy, co ona znaczy i jak wiele jest warta, gdy jej nie mamy” - pisze prof. Leszek Balcerowicz we wstępie do książki "Odkrywając wolność 2. W obronie rozumu”, będącej zbiorem wybranych przez niego artykułów liberalnych myślicieli, poruszających fundamentalne kwestie indywidualnej wolności i jej wpływu na rozwój społeczeństw. 28 listopada w auli Wydziału Ekonomicznego UMCS gościliśmy prof. Leszka Balcerowicza, który wygłosił wykład omawiający główne problemy poruszone w tej publikacji. Po wystąpieniu odbył się panel dyskusyjny, dotyczący szeroko rozumianej wolności oraz sytuacji politycznej na świecie.

Prezentowana książka jest kontynuacją zbioru tekstów pt. „Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów” wydanej w 2012 roku. Zawarte w niej prace poruszają szerokie spektrum tematów dotyczących istoty oraz wartości wolności, a także jej granic.

Jakiego rodzaju ustroje w największym stopniu gwarantują wolność mieszkańcom? Jaki jest związek między wolnością gospodarczą i demokracją? Jak wolnorynkowy kapitalizm przyczynia się do rozwoju gospodarczego? Dlaczego mimo empirycznych dowodów na efektywność kapitalistycznego ustroju gospodarczego wciąż odżywa jego krytyka? Jak wprowadzać przemiany gospodarcze w kierunku kapitalizmu i jak kapitalizm zmienił świat? - to tylko niektóre zagadnienia na które starają się odpowiedzieć liberalni myśliciele. Wśród autorów znajdziemy takie nazwiska jak m.in. David Friedman, Chelsea Follett, Leszek Kołakowski, Ludwig von Mises, Deirdre N. McCloskey, Mario Vargas Llosa, Mirosław Dzielski, Henry Hazlitt, Jan Winiecki czy James M. Buchanan. Wyboru tekstów do książki dokonał i wstępem opatrzył prof. Leszek Balcerowicz, zaś redaktorem wydania jest Marcin Zieliński, ekonomista FOR. Publikację wydała Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Wydawnictwo Czerwone i Czarne.

- Najważniejszym powodem mojej decyzji o wydaniu drugiego tomu jest to, że indywidualna wolność (wolność jednostki), choć fundamentalnie ważna dla jakości życia ludzi, podlega nieustannym atakom. Niektóre biorą się ze złej woli – dążenia do osiągania korzyści wynikającej ze wzrostu władzy polityków (państwa). Inne – z niezrozumienia wagi indywidualnej wolności i/lub oddziaływania antywolnościowej, etatystycznej propagandy na poglądy i zachowania wielu osób. Z obydwoma zjawiskami mamy do czynienia w Polsce, zwłaszcza w ostatnich latach – tłumaczy we wstępie prof. Leszek Balcerowicz.

Poniedziałkowe spotkanie było skierowanie przede wszystkim do studentów, ale także wszystkich osób zainteresowanych tematyką gospodarczą. Współorganizatorem wydarzenia był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydział Ekonomiczny UMCS.


Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    29 listopada 2022