Spotkanie o cyberbezpieczeństwie z ISSA Polska

16 listopada w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyło się spotkanie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Miało miejsce z okazji podpisania porozumienia pomiędzy ISSA Polska: Stowarzyszeniem do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Spotkanie inauguruje współpracę Uczelni z ISSA w zakresie promowania bezpieczeństwa w sieci m.in. wśród studentów UMCS.

Przed rozpoczęciem wydarzenia przedstawiciele firmy ISSA Polska: prezes zarządu – Adam Danieluk, członek zarządu i reprezentant lokalnego środowiska w Lublinie – Marek Kuczyński oraz lider lokalnego oddziału (ISSA Local Lublin) – Katarzyna Żółkiewska-Malicka spotkali się z prorektorem ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS – dr. hab. Zbigniewem Pastuszakiem, prof. Uczelni oraz dyrektorem LubMAN – Wojciechem Widelskim. Następnie wszyscy udali się na Aulę Uniwersytecką, aby wziąć udział w spotkaniu o cyberbezpieczeństwie skierowanym do wspólnoty akademickiej.

Listopadowe wydarzenie jest dziewiątym z serii spotkań #ISSAPolskalocal. Otworzył je Wojciech Widelski, który powitał gości i wszystkich zebranych na sali. Głos zabrał również prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS – dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. Uczelni, który powiedział: „Gdyby nie LubMAN wszystkie usługi informatyczne naszego Uniwersytetu nie mogłyby należycie funkcjonować (...). Mają ponad dwadzieścia tysięcy użytkowników i nie zdarzyła im się jakaś większa awaria informatyczna. Dziękuję LubMAN za organizację tego jakże ważnego spotkania”.

Następnie głos zabrał prezes zarządu ISSA Polska – Adam Danieluk, który powiedział: „Bardzo dziękuję, że mamy możliwość dzielenia się z Państwem wiedzą i doświadczeniem (…). Chciałbym, żebyście po wysłuchaniu prelekcji i po wyjściu z tej auli wiedzieli, czego nie robić albo co robić w sposób świadomy podczas korzystania z usług teleinformatycznych, z różnych aplikacji, bo bardzo łatwo jest dziś stracić pieniądze, dane, wiarygodność (…)”.

W dalszej kolejności Katarzyna Żółkiewska-Malicka – lider lubelskiego oddziału ISSA, opowiedziała o działalności stowarzyszenia: „Zależy nam, aby społeczność ISSA rozrastała się w Lublinie, żebyśmy mogli lokalnie się poznawać i wymieniać doświadczeniami. Często spotykamy się ze stereotypowymi opiniami, że aby móc działać w naszym stowarzyszeniu trzeba być informatykiem lub studentem informatyki, a nie np. prawnikiem albo studentem dowolnego kierunku. Nic bardziej mylnego. Można kończyć różne studia i zajmować się bezpieczeństwem informacji (…). Zachęcam do członkostwa w naszej organizacji, do dzielenia się wiedzą, zdobywania nowych umiejętności i rozwoju (…)”.

Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać dwóch interesujących prelekcji:

1) Bomba megabitowa – historia pewnego ataku (prowadzący: dr inż. Mariusz Kalita – lider zespołów cyberbezpieczeństwa i reagowania na incydenty komputerowe, dyplomowany informatyk śledczy, Certified Proffesional Ethical Hacker, audytor wiodący systemu bezpieczeństwa informacji wg normy ISO/IEC 27001, audytor ciągłości działania wg normy ISO/IEC 22301, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych);

2) OSINT, czyli jak rozgryźć youtubera? (prowadzący: Mateusz Ciastek – informatyk śledczy, specjalista od białego wywiadu).

Podczas spotkania uczestnicy poznali osoby z lokalnego środowiska #infosec – specjalistów łączących różne procedury i technologie, aby ludzie, świat, firmy i organizacje byli bezpieczni. Zainteresowani mogli zgłębić wiedzę m.in. w zakresie świadomości zagrożeń, analizy ryzyka, ochrony danych oraz zarządzania cyberbezpieczeństwem. W trakcie prelekcji odbywały się również konkursy z nagrodami. Dodatkową korzyścią dla studentów była możliwość uzyskania przez nich punktów CPE. Po potwierdzeniu obecności w trakcie wydarzenia każdy otrzymał imienny certyfikat (w formie pdf) na wskazany przy rejestracji e-mail.

ISSA to elitarne, ogólnoświatowe stowarzyszenie osób zajmujących się zawodowo oraz związanych z branżą bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Polski oddział organizacji jest setnym oddziałem w skali światowej i należy do najszybciej rozwijających się w Europie.

Fot. Bartosz Proll, Michał Piłat

    Aktualności

    Data dodania
    17 listopada 2023