Spotkanie Noworoczne

7 stycznia 2013 r. w Sali Senatu UMCS odbyło się tradycyjne, uroczyste Spotkanie Noworoczne.

Wśród licznego grona zgromadzonych gości, w spotkaniu uczestniczyli: władze rektorskie i dziekańskie Uniwersytetu, pracownicy i studenci UMCS, przedstawiciele władz samorządowych: dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak Zastępca Prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych, prof. Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelski, dr Jacek Sobczak Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, a także ks. dr Wojciech Pęcherzewski Kanclerz Archidiecezji Lubelskiej.

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2013