Seminarium naukowe online „Zmiany klimatu – wyzwania i inspiracje dla nauki II”

8 grudnia 2020 r. odbyło się w seminarium naukowe on-line pt. „Zmiany klimatu – wyzwania i inspiracje dla nauki II” zorganizowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach projektu „Ochrona środowiska w aspekcie zachodzących zmian klimatu – wyzwania i inspiracje dla nauki”, współfinasowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W tegorocznym seminarium wzięło udział 54 naukowców z kraju i z zagranicy zainteresowanych prowadzeniem wspólnych interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie szerokorozumianych zmian klimatu i ochrony środowiska. Wśród nich można wymienić naukowców z: University of Wisconsin-Milwakuee (USA), ETH Zurich Laboratory of Ion Beam Physics (Szwajcaria), Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN.

Seminarium zostało objęte Patronatem Honorowym przez: Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbietę Żądzińską, JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego oraz Przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych PAN prof. dr hab. Marka Degórskiego. W seminarium uczestniczyli także przedstawiciele licznych instytucji samorządowych oraz naukowych, w tym: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski,Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN prof. dr hab. Marek Degórski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Dyrektor Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN prof. dr hab. Cezary Sławiński, Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Janusz Bodziacki, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin dr Mariusz Sagan, Dyrektor Biura Rewitalizacji i Klimatu Urzędu Miasta Lublin Zdzisław Strycharz oraz członkowie kolegium rektorskiego UMCS. 

Uczestnicy seminarium wysłuchali wystąpień prelegentów: prof. dr hab. Joanny Wibig z Uniwersytetu Łódzkiego (pt. „Współczesne zmiany klimatu:  dotychczasowe obserwacje i perspektywy na przyszłość”), prof. dr. hab. Bogdana H. Chojnickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu („Skąd to ocieplenie? Rzecz o ludziach i ich atmosferze”) oraz prof. dr. hab. Mariusza Lamentowicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza („Torfowiska i zmiany klimatu – między wodą i ogniem”). Seminarium zakończyły dyskusje przeprowadzone w ramach dwóch paneli prowadzonych przez: prof. dr. hab. Mirosława Błaszkiewicza z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN („Rekonstrukcje klimatyczne”) oraz prof. dr. hab. Andrzeja Mizgajskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („Modelowanie i adaptacja do zmian klimatu – skutki polityczne, ekonomiczne i społeczne”).

Podczas seminarium została poruszona m.in. tematyka zmian klimatu stanowiących jedno z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, którego skutki odczuwalne są na całym świecie. Organizacja seminarium przyczyni się do wzmocnienia lubelskiej przestrzeni badawczej przez zacieśnienie współpracy UMCS z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi prowadzeniem wspólnych  interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie adaptacji do zmian klimatu w ramach nowo tworzonego Centrum Badań Zmian Klimatu  działającego przy UMCS, którego formalne otwarcie planowane jest w przyszłym roku.

Cykl seminariów, opatrzonych wspólnym tytułem „Zmiany klimatu – wyzwania i inspiracje dla nauki” jest organizowany z inicjatywy Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, pomysłodawcy utworzenia przy UMCS Centrum Badań Zmian Klimatu (Center of Climate Change Research - CeReClim). Pierwsza edycja seminarium odbyła się w 3 października 2019 r. w Ecotech-Complex UMCS.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    11 grudnia 2020