Relacja ze Studenckiej Debaty „Inteligentne systemy transportowe w Lublinie i Poznaniu – porównanie”

24 kwietnia 2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyła się kolejna studencka debata z cyklu „Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS wraz ze studentami I roku Gospodarki przestrzennej.

Gościem specjalnym debaty, która odbyła się pod hasłem „Inteligentne Systemy Transportowe w Lublinie i Poznaniu – porównanie”, był Emil Bujan, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Moderatorem spotkania była Katarzyna Wiśniewska, starościna I roku Gospodarki przestrzennej.

Spotkanie łączyło w sobie zarówno prezentację najnowszych danych statystycznych oraz informacji na temat sieci transportowej Lublina i Poznania, jak też ożywioną wymianę opinii jej użytkowników. Pan Emil Bujan przedstawił wpływ komunikacji na rozwój miasta oraz porównał różne rodzaje środków transportu pod kątem ich opłacalności, wydajności i wygody podróżowania. Następnie prelegent zaprezentował założenia i przykłady realizacji Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w Lublinie i Poznaniu. Zwiększenie przepustowości sieci ulic, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie czasu podróży to tylko niektóre z zalet, jakie niesie za sobą wprowadzenie ITS-ów w życie. W trakcie dyskusji uczestnicy debaty mieli okazję podzielić się subiektywną oceną funkcjonalności komunikacji miejskiej w Lublinie oraz preferencjami dotyczącymi najczęściej wybieranych środków transportu.

Zestawienie nowoczesnych rozwiązań w systemach komunikacji miejskiej w Lublinie i Poznaniu pokazało, że organizacja ITS-ów w Lublinie znajduje się na bardzo wysokim poziomie, widocznym również w skali kraju. System ten będzie ulegał dalszej modernizacji do 2017 roku (wprowadzenie w życie założeń Studium Komunikacyjnego Lublina), jednak już teraz można przyczynić się do poprawy sytuacji na lubelskich drogach poprzez rezygnację z transportu indywidualnego na rzecz komunikacji miejskiej.

Debata odbywa się pod patronatem: JM Rektora UMCS dr hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw. oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr hab. Radosława Dobrowolskiego, prof. nadzw.

Patronem medialnym Debaty Studenckiej byłoAkademickie Radio Centrum.

Autor: Organizatorzy debaty
Fot. Izabela Wanatowicz

 

    Aktualności