Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami na WCh

31 marca 2014 r. na Wydziale Chemii odbyło się spotkanie naukowców UMCS z przedstawicielami firm z różnych dziedzin przemysłu, zainteresowanych współpracą z naszym Uniwersytetem.

Celem spotkania było zaprezentowanie oferty badawczo-wdrożeniowej oraz potencjału aplikacyjnego jednostki badawczej. Przedsiębiorców powitali Rektor UMCS - prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz Dziekan Wydziału Chemii - prof. dr hab. Władysław Janusz.

Podczas powitania Rektor prof. Stanisław Michałowski zwrócił uwagę na doświadczenie Wydziału Chemii we współpracy z przedsiębiorstwami oraz bogaty dorobek naukowy i szerokie doświadczenie pracowników naukowych. Dodatkowo podkreślił zwiększającą się rolę współpracy placówek naukowych i przedsiębiorstw prywatnych w kwestii pozyskiwania funduszy UE oraz podnoszenia pozycji firm na rynku krajowym i globalnym.

Następnie Dziekan Wydziału Chemii prof. Władysław Janusz przedstawił charakterystykę działań realizowanych w poszczególnych jednostkach wchodzących w skład Wydziału. Szczegółową ofertę dla przedsiębiorców w ramach prezentowanych jednostek przedstawili: prof. dr hab. Barbara Gawdzik z Zakładu Chemii Polimerów, dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów, dr hab. Janusz Ryczkowski prof. UMCS z Zakładu Technologii Chemicznej, prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz z Zakładu Metod Chromatograficznych, dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych oraz dr Ewaryst Mendyk z Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii.

Po prezentacjach przedsiębiorcy mogli obejrzeć laboratoria Zakładu Technologii Chemicznej, Zakładu Metod Chromatograficznych, Zakładu Zjawisk Międzyfazowych, Wydziałowego Laboratorium Analitycznego oraz Pracowni Światłowodów.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS i ma charakter cykliczny.

Kolejne spotkanie odbędzie się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

    Aktualności

    Data dodania
    3 kwietnia 2014