Relacja z Lubelskiego Pikniku Naukowego

W niedzielę, 19 września 2021 r. na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się Lubelski Piknik Naukowy. Pomimo niesprzyjającej pogody frekwencja dopisała.

W uroczystej inauguracji pikniku udział wzięli: prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk oraz przedstawiciele władz rektorskich uczelni publicznych Lublina: prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prorektor ds. nauki i kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. uczelni, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka oraz prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. uczelni.

Tradycyjnie podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego zrealizowano ok. 100 projektów z różnych dziedzin nauki, a także niezwykle różnorodny oraz bogaty w formie i treści program artystyczny, na który złożyły się m.in. występy teatralne, występy taneczne czy występy chórów akademickich. Ponadto prorektor UMCS prof. dr hab. Wiesław Gruszecki wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom siedmiu konkursów organizowanych w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Podczas pikniku został także pobity rekordu Polski na największy SLIME – polimer alkoholu poliwinylowego usieciowany jonami boranowymi. Przygotowany został slime o wadze 314 kg (do podbicia dotychczasowego rekordu Polski należało wykonać slime’a o wadze co najmniej 150 kg). W biciu rekordu brało udział 48 osób. Wydarzenie poprzedził wykład dr. Łukasza Szajneckiego z Katedry Chemii Polimerów na Wydziale Chemii UMCS. Koordynatorem wydarzenia był Uniwersytet Dziecięcy UMCS, który 2 czerwca 2018 r. podczas pikniku dziecięcego w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie pobił dwa rekordy Polski: pierwszy na największy Slime (97,4 kg) i drugi na największą liczbę osób robiących Slime’a jednocześnie (333 osoby).

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej z Lubelskiego Pikniku Naukowego autorstwa Bartosza Prolla.

    Aktualności

    Data dodania
    20 września 2021