Relacja z debaty „TEDxMiasto”

10 kwietnia 2013 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się kolejna Studencka Debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce” zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS wspólnie ze studentami I roku kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Gościem specjalnym spotkania, które odbyło się pod hasłem „TEDxMiasto” był dr Jacek Warda z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

W spotkaniu udział wzięli studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna UMCS oraz UP, zainteresowani zgłębianiem wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań projektowych współczesnych miast. Moderatorem debaty była Ewelina Habza, członkini Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS.

Środowe spotkanie było okazją do wymiany opinii na temat nowatorskich pomysłów dotyczących przestrzeni miejskiej. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać kilku wybranych wystąpień pochodzących z corocznych konferencjach organizacji TED, które były bazą do dalszej dyskusji. Jedna z zaproponowanych koncepcji dotyczyła zmiany charakteru podmiejskich osiedli poprzez rewitalizację i nadanie nowych funkcji opuszczonym obiektom, będącym pozostałością po dawnych supermarketach, galeriach, czy budynkach biurowych. Dobrym przykładem pozytywnego przekształcenia przestrzeni była koncepcja zielonej i przyjaznej przestrzeni publicznej, zaprojektowanej w miejscu dawnej linii kolejowej, poprowadzonej po estakadzie. Autor wystąpienia pod hasłem „Wspólna przyszłość miast”, podkreślił jak ważne jest konstruowanie samowystarczalnych osiedli o dużym zagęszczeniu społeczności w obliczu stale rosnącej liczby ludności oraz minimalizacja odległości dla zmniejszenia emisji spalin samochodowych. Niezwykle ciekawy okazał się projekt mający na celu rewitalizację Muzeum Hirshhorn w Waszyngtonie, gdzie połączono nowoczesne rozwiązania z surową architekturą budynku.

Zaproponowane projekty oraz dyskusja na ich temat pokazały, że rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miasta jest możliwa, a kluczowy jest w tym przypadku dobry pomysł, zaangażowanie i współpraca.

Debata odbyła się pod patronatem: JM Rektora UMCS dr hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw. oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr hab. Radosława Dobrowolskiego, prof. nadzw.

Patron medialny: Akademickie Radio Centrum.

Organizatorzy debaty

    Aktualności

    Data dodania
    11 kwietnia 2013