Profesor Iwona Hofman prezesem PTKS

27 września 2013 r. na III Walnym Zjeździe Wyborczym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) w Krakowie dotychczasowa wiceprezes Towarzystwa prof. zw. dr hab. Iwona Hofman (Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Politologii UMCS oraz kierownik Zakładu Dziennikarstwa) została wybrana na prezesa PTKS na kadencję 2013-2016.

Fot. Piotr Idem

W wyniku wspomnianych wyborów członkami Zarządu PTKS zostali między innymi: prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk (Uniwersytet Śląski) - wiceprezes Towarzystwa, ks. prof. dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) - skarbnik, a także dr Małgorzata Adamik-Szysiak (Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii UMCS) - sekretarz.

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS) zostało powołane 22 kwietnia 2007 r. na Walnym Zjeździe Założycielskim we Wrocławiu. Idea powołania Towarzystwa pojawiła się rok wcześniej jako efekt dyskusji podczas konferencji podsumowującej 50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce (Wrocław, marzec 2006). Aktywność Towarzystwa ma prowadzić do integracji środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowania obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami oraz podniesienia ich rangi i poziomu. Cele Towarzystwa realizowane są przede wszystkim poprzez: pracę sekcji badawczych (spotkania, konferencje, projekty badawcze), kongresy PTKS, wydawanie anglojęzycznego półrocznika „Central European Journal of Communication”, współpracę z naukowymi towarzystwami międzynarodowymi (ICA, ECREA, IPSA, IAMCR), rozwijanie współpracy z badaczami i uczelniami w Europie Środkowej (coroczne konferencje polsko-czesko-słowackie), Konkurs „Doktorat” na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o komunikowaniu czy wspieranie działalności wydawniczej.

    Aktualności