Prof. Michał Śliwa doktorem honoris causa UMCS

Prof. Michał Śliwa otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uroczystość odbyła się 26 czerwca br. w Auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS.

Fot. Bartosz Proll

Podczas uroczystości laudację wygłosił Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski, a jednocześnie promotor nadania tytułu doktora honoris causa prof. Śliwie. Naukowiec został uhonorowany za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badania myśli politycznej, promocję nauk społecznych w kraju i na forum międzynarodowym, mentorską postawę wobec adeptów nauki oraz zaangażowaną współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Przyznanie tego tytułu jest najwyższym wyróżnieniem i zarazem wyrazem uznania ze strony Uniwersytetu dla osób szczególnie zasłużonych dla nauki. Doktorat prof. Michała Śliwy jest 83. doktoratem w historii uczelni i przypada w roku jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu. W związku z tym badacz otrzymał pamiątkową statuetkę naszej Patronki. Z kolei Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski wręczył mu pamiątkowy grawerton.

Prof. Michał Śliwa należy do najbardziej cenionych postaci środowiska akademickiego nauk społecznych w Polsce oraz poza granicami kraju. Wniósł znaczący wkład w rozwój historii myśli politycznej. Jest wybitnym historykiem idei, autorem semantyki dziejów ideologii i doktryn politycznych w Polsce i Niemczech. Znany jest z zaangażowania na rzecz jakości kształcenia w Polsce. Brał aktywny udział w tworzeniu nowych kierunków studiów, m.in. jest współautorem programu kształcenia na kierunku politologia.

Nasz nowy doktor honoris causa jest autorem 300 publikacji, w tym ponad 20 monografii oraz wielu biografii twórców myśli. Z Wydziałem Politologii UMCS prof. Michał Śliwa współpracuje od blisko 30 lat. Wielokrotnie był recenzentem w postępowaniach awansowych, doktorskich, habilitacyjnych oraz profesorskich. Uczestniczy w wykładach, seminariach naukowych i konferencjach, wspiera pracowników w rozwoju naukowym oraz współpracuje w szerokim obszarze działań naukowych.

    Aktualności

    Data dodania
    27 czerwca 2019