Praca „w rekrutacji” trwa cały rok

Zachęcamy do lektury rozmowy z dr Anną Jańską – pełnomocnikiem rektora ds. rekrutacji na UMCS, która opowiada m.in. o tym, jak przebiega proces rekrutacji, na jakie wsparcie mogą liczyć kandydaci na studia i jakie jest najważniejsze dla nich miejsce.

Działania pełnomocnika rektora ds. rekrutacji najbardziej widoczne są w okresie tzw. boomu rekrutacyjnego, ale osoba na tym stanowisku zaangażowana jest w szeroko rozumiane wsparcie rekrutacyjne przez cały rok. Wyjaśnijmy, czym zajmuje się Pani jako pełnomocnik i z jakimi problemami najczęściej zwracają się do Pani kandydaci na studia?

Jako pełnomocnik rektora ds. rekrutacji prowadzę i koordynuję bieżącą współpracę z Biurem Rekrutacji (obejmującym trzy zespoły: Zespół ds. Rekrutacji Polskojęzycznej, Zespół ds. Rekrutacji Anglojęzycznej i Zespół ds. Obsługi Serwisu Rekrutacyjnego), Rektorskim Zespołem ds. Rekrutacji oraz Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi. Współpracuję również z innymi jednostkami UMCS, takimi jak m.in. Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów/Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, Centrum Kadrowo-Płacowe, Centrum Prawno-Organizacyjne, LubMAN, Centrum Prasowe, Centrum Promocji, Centrum Kultury Fizycznej, w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją.

Przygotowanie rekrutacji na studia w danym roku obejmuje następujące działania: projektowanie zarządzeń, planowanie harmonogramów, opracowywanie formularzy i druków, szkolenia dla Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, komunikacja bieżąca, informowanie o nowych aktach prawnych, terminach realizacji kolejnych etapów prac rekrutacyjnych, opiniowanie pism i wniosków od kandydatów, opracowanie materiału statystycznego, rozliczenia. Praca „w rekrutacji” trwa cały rok, a kandydat zauważa uwieńczenie tego procesu, kiedy zostaje przyjęty na wymarzone studia.

Większość kandydatów jest bardzo sprawnie obsługiwana przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz Biuro Rekrutacji. Do pełnomocnika zwracają się najczęściej kandydaci w sprawie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych oraz wniosków o przyjęcia na wolne miejsca.

Najważniejszym miejscem dla wszystkich kandydatów na studia jest portal rekrutacja.umcs.pl. Do czego służy i jakie informacje znajdą tam kandydaci na studia?

Przede wszystkim znajdują się tam najważniejsze informacje dotyczące kierunków studiów: ich opisy, specjalności, sylwetka absolwenta, informacje bieżące. Wszystko to ma za zadanie pomóc kandydatom w podjęciu trudnej decyzji, jaką jest wybór kierunku studiów. Dodatkowo w każdej ofercie znajduje się terminarz rekrutacji oraz opis zasad kwalifikacji – pozwala to na sprawdzenie, jakie przedmioty z egzaminów maturalnych będą brane pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek. Kandydaci zagraniczni także mogą liczyć na wskazówki dotyczące wymaganych dokumentów.

Proces rekrutacji obejmuje kilka etapów, a jego zasadnicza część odbywa się z wykorzystaniem naszego portalu. W pierwszym kroku należy zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną, zasadami oraz harmonogramem rekrutacji. Po wybraniu wymarzonego kierunku warto sprawdzić, czy prowadzone są na nim egzaminy wstępne. Kandydat powinien założyć konto w systemie, uzupełnić wszystkie dane i upewnić się, że są poprawne. Należy pamiętać o wprowadzeniu ocen do systemu i zapisaniu się na wybrany kierunek studiów (w przypadku większej liczby kierunków konieczne jest ustawienie priorytetów). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść poprzez system rekrutacyjny przed zakończeniem rejestracji. Osoby, które dopełnią wymienionych formalności, mogą spokojnie czekać na wyniki rekrutacji. Po zalogowaniu się na swoje konto w systemie będą widziały, czy zostały zakwalifikowane na studia i mogą złożyć dokumenty.

Wiele osób po maturze podejmuje pracę jeszcze podczas wakacji. Czy czasowa nieobecność młodzieży zamyka jej drogę do studiowania, czy też ktoś w imieniu kandydata może dopełnić formalności rekrutacyjne?

Wszystkie wymienione czynności, poza egzaminami wstępnymi na wybrane kierunki studiów, realizowane są w trybie online, więc osoby pracujące mogą dopełnić rejestracji z każdego miejsca na świecie. Warto przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem systemu internetowej rejestracji kandydatów w UMCS Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez kandydata loginu i hasła osobom trzecim i uzyskanie dostępu do konta kandydata w systemie przez osobę inną niż kandydat (osoba nieuprawniona). Każda zmiana danych na indywidualnym koncie kandydata dokonana przez osobę nieuprawnioną jest traktowana jako zmiana dokonana przez kandydata i na jego rzecz.

Po zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z informacjami zamieszczonymi w systemie – w opisie danego kierunku studiów. Dokumenty może złożyć osoba uprawniona przez kandydata, po okazaniu stosownego upoważnienia.

Czy niedostanie się w pierwszym terminie na wymarzony kierunek studiów zamyka drogę do studiowania do czasu kolejnej rekrutacji?

Maturzyści, którzy w pierwszym terminie nie dostali się na wymarzony kierunek studiów, a także ci, którzy w sierpniu podjęli trud przystąpienia do poprawkowego egzaminu maturalnego, wciąż mają szansę stać się studentami UMCS. Rekrutacja na wiele kierunków na naszym Uniwersytecie kończy się dopiero we wrześniu, czyli po otrzymaniu przez maturzystów wyników matury poprawkowej. Dzięki temu zainteresowani podjęciem studiów na UMCS – już po ogłoszeniu wyników – wciąż będą mieli możliwość zapisania się na wybrane kierunki studiów. W przypadku rekrutacji dodatkowej na większości kierunków z wolnym naborem decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Rozmawiała Ewa Kawałko-Marczuk

Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich” / Centrum Prasowe

Fot. Bartosz Proll

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2022