Powołanie naukowców UMCS na członków KPN

W dniu 20 lipca br. dwóch naukowców naszego Uniwersytetu: dr hab. Małgorzata Podolak, prof. uczelni oraz dr Tomasz Wicha z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS zostało powołanych na członków Komitetu Polityki Naukowej (KPN) na kadencję 2022-2024.

Komitet Polityki Naukowej jest organem opiniotwórczym i doradczym, wspierającym Ministra Edukacji i Nauki w zakresie polityki naukowej państwa. Komitet przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. W skład KPN wchodzi dwunastu członków, wybranych przez ministra, będących przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, reprezentujących polskie ośrodki naukowe i akademickie. Kadencja KPN trwa dwa lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Pracami komitetu kieruje przewodniczący, wybierany przez KPN spośród jego członków.

Link do wiadomości: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-przemyslaw-czarnek-powolal-nowych-czlonkow-komitetu-polityki-naukowej

f
ot. MEiN

    Aktualności

    Data dodania
    21 lipca 2022