Porozumienie z Policją

4 marca 2013 r. Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski podpisał porozumienie z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji, nadinsp. Igorem Parfieniukiem.

Porozumienie określa zasady współpracy, dotyczące zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Policja będzie mogła interweniować na terenie Uniwersytetu przy zastosowaniu uproszczonej procedury.

Interwencje dotyczyć mają przestępstw lub wykroczeń, związanych z obrotem:

  • narkotykami, prekursorami narkotyków oraz dopalaczami,
  • alkoholem i papierosami bez polskich znaków akcyzy,
  • nielegalnym oprogramowaniem informatycznym.

Uniwersytet przekazał Policji wykaz osób upoważnionych do udzielania zgody na wejście funkcjonariuszy na teren Uniwersytetu i podjęcie tam działań. Są to: Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Studenckich prof. Urszula Bobryk, Prorektor ds. Ogólnych prof. Ryszard Mojak a także Kanclerz UMCS mgr Grażyna Fiok.

    Aktualności

    Data dodania
    5 marca 2013