Porozumienie pomiędzy UMCS a KWP w Lublinie

20 lipca br. w Sali Senatu UMCS, w obecności mediów, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, sygnowane przez Rektora UMCS prof. dra hab. Andrzeja Dąbrowskiego oraz Komendanta Wojewódzkiej Policji w Lublinie insp. Dariusza Działo.

Zawarte porozumienie dotyczy rozwoju badań naukowych wpływających na bezpieczeństwo oraz porządek publiczny regionu i kraju, a także inicjowania oraz prowadzenia działań kreujących nowoczesne zaplecze analityczne, które umożliwi diagnozę problemów i wypracowywanie ich długofalowych rozwiązań.

W  zakresie  wspomnianych  badań  naukowych,  pracownikom  naukowym  i  studentom  UMCS,  zgodnie z wymogami projektów naukowo-badawczych, Policja będzie udostępniała posiadane dane. Jednocześnie prowadzone będą wspólne badania w zakresie psychologii i geografii, szkolenia dotyczące przestrzegania praw człowieka oraz analizy czynników mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wyniki badań będą publikowane. W ramach współpracy strony będą również uczestniczyły w konferencjach, seminariach i kongresach.

Pierwsze wspólne działania zostały zapowiedziane na zbliżający się rok akademicki.

    Aktualności