Porozumienie o współpracy z Pocztą Polską

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Wydział Ekonomiczny Uczelni, reprezentowani przez Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego i Dziekana Wydziału prof. Zbigniewa Pastuszaka, 2 grudnia br. podpisali porozumienie o współpracy z Pocztą Polską SA, reprezentowaną przez Dyrektor Działu ZZL p. Dorotę Cytawę.

Umowa została zawarta w celu podjęcia i prowadzenia współpracy w sferze edukacji logistycznej i zarządzania zasobami ludzkimi. Główne zadania do realizacji przewidziane w ramach umowy to:

 • prowadzenie współpracy badawczej i/lub dydaktycznej,
 • realizacja programów praktyk i staży zawodowych,
 • wymiana pracowników w celu prezentacji i rozwijania możliwości współpracy,
 • wymiana informacji, materiałów, publikacji itp. w dziedzinach pozostających w sferze zainteresowania Stron,
 • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia praktyków biznesu w sferze dydaktyki oferowanej przez UMCS, w szczególności - w kształceniu studentów kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomicznym UMCS,
 • wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze projektów badawczych i wdrożeniowych.

 

  Aktualności

  Data dodania
  3 grudnia 2013