Porozumienie o współpracy między UMCS a Stowarzyszeniem Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY

W kwietniu br. zostało zawarte porozumienie między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Stowarzyszeniem Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY z siedzibą w Chełmie. Jego przedmiotem jest współpraca, która będzie dotyczyła sfery edukacji transportowo-spedycyjno-logistycznej, edukacji celnej, zarządzania gospodarką magazynową, zarządzania zasobami ludzkimi oraz współpracą międzynarodową.

– Podpisane porozumienie dotyczy współpracy zainicjowanej przez Wydział Ekonomiczny UMCS ze Stowarzyszeniem Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY z siedzibą w Chełmie. Planowane działania obejmują współpracę dydaktyczną, naukową i wdrożeniową z zakresu logistyki, analityki biznesowej i społeczeństwa informacyjnego. Planowany jest także udział pracowników badawczo-dydaktycznych, doktorantów i studentów z Wydziału Ekonomicznego i ew. innych wydziałów i instytutów UMCS w działaniach związanych z rozwojem i działaniem procesów logistycznych i międzynarodowej współpracy gospodarczej wpisującej się w rozwój Jedwabnego Szlaku. Koordynatorem współpracy ze strony UMCS jest p. prof. Piotr Witkowski z Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego – tłumaczy dr hab. Zbigniew Pastuszak, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS.

– Cieszymy się na współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od początku istnienia Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY wspieramy każdą inicjatywę mającą na celu praktyczne połączenie biznesu z nauką. Istotnym wymiarem takiej współpracy jest kształtowanie jakości pracy kadr oraz wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Liczymy, że obie instytucje wiele zyskają dzięki podpisanemu porozumieniu – komentuje Jacek Korzeniewski Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY.

Porozumienie ze Stowarzyszeniem KRESY zostało zawarte na czas nieokreślony i pozwoli na poszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej na UMCS.

Fot. Natalia Kosyreva

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    29 kwietnia 2021