Podpisanie umowy z Dniepropietrowskim Uniwersytetem Narodowym

Na początku kwietnia br. w Dniepropietrowsku Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski i prof. Mykola Poliakov reprezentujący Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy im. Olesia Gonczara (Ukraina) zawarli umowę o współpracy akademickiej.

Celem porozumienia jest przede wszystkim podjecie współpracy w dziedzinie naukowej, kulturalnej i dydaktycznej, która będzie się odbywać pomiędzy poszczególnymi wydziałami, instytutami bądź katedrami UMCS i ich odpowiednikami w DUN.

Obydwa Uniwersytety zobowiązały się wspólnie realizować m.in.: program kulturalny, prowadzenie pracy badawczej i dydaktycznej, wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych, wymianę informacji, materiałów, publikacji naukowych, a także wymianę studentów

    Aktualności

    Data dodania
    4 kwietnia 2013