Podpisanie umowy patronackiej z Hrubieszowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Z inicjatywy Zarządu Fundacji „Podaj dłoń” z siedzibą w Trzeszczanach powołano Hrubieszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 13 grudnia 2012 r. o godz. 13.30 w Sali Senatu UMCS, obyło się podpisanie umowy patronackiej pomiędzy UMCS reprezentowanym przez Prorektor ds. Studenckich prof. sztuk muz. Urszulę Bobryk a Prezesem Fundacji „Podaj dłoń” i Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku p. Krzysztofem Pirogowiczem.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, jako członek Rady Programowej Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, będzie sprawował patronat naukowy na ww. przedsięwzięciem, brał udział w ustalaniu podstawowego programu Uniwersytetu oraz programu zajęć fakultatywnych na każdy rok akademicki. Jako Uczelnia patronacka w jego gestii leży także dbanie o wysoki poziom zajęć merytorycznych, zatwierdzanie rocznego planu finansowego, harmonogramu, tematyki i siatki zajęć.

Fundacja „Podaj dłoń” powstała 3 października 2001r. Wśród wielu działań zapisanych w statucie Fundacji, są również te, dotyczące wspierania idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Rozumiejąc potrzeby ludzi starszych Zarząd Fundacji podjął uchwałę o powołaniu Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowanej do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.

Patronat naukowy nad działalnością HUTW objął Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej z Lublina, zaś partnerami wspierającymi zostali: Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów z Hrubieszowa, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie oraz Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie.

    Aktualności

    Data dodania
    14 grudnia 2012