Podpisanie umowy o współpracy akademickiej z ŁNTU

Grono zagranicznych partnerów powiększyło się. 16 grudnia 2021 roku nasz Uniwersytet podpisał umowę o współpracy akademickiej z Łuckim Narodowym Uniwersytetem Technicznym.

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS; prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki , prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej; dr Artur Wysocki z Instytutu Socjologii, koordynator programu im. Kirklanda na UMCS; dr Oleksandr Shubalyi z Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, przebywający w UMCS na stypendium w ramach Programu Kirkland Research; prof. dr hab. Andrzej Miszczuk z Instytutu Ekonomii i Finansów, opiekun naukowy dr Shubalyia; Diana Szczepańska, p.o. dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej. Z kolei Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny reprezentowali: Nadiia Kovalchuk, prorektorka ds. partnerstwa i promocji wraz z Tetianą Kornejko, k oordynatorką biura wymiany międzynarodowej.

Podczas wizyty poruszono kwestie związane z możliwościami współpracy, wspólnych programów studiów czy priorytetów badawczych. Podkreślono także rolę stypendysty programu im. Kirklanda, dr Oleksandra Shubalyia, który zainicjował sformalizowanie współpracy pomiędzy uczelniami.

ŁNTU jest kolejnym, ważnym dla nas partnerem ukraińskim. Aktualnie na naszej Uczelni obowiązuje ponad 70 umów o współpracy akademickiej oraz umów wykonawczych z instytucjami szkolnictwa wyższego z całego kraju. Mamy nadzieję, że pozytywny odbiór proponowanych przez stronę UMCS i ŁNTU działań już wkrótce zaowocuje wymiernymi rezultatami w postaci wspólnych projektów, publikacji i wymian studentów oraz pracowników.


    Aktualności

    Data dodania
    23 grudnia 2021