Podpisanie porozumień o współpracy z UMWL i UML

19 czerwca br. prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS podpisał porozumienia o wieloletniej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Urzędem Miasta Lublin. Podpisy pod porozumieniami złożyli także: dr Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina, Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Sławomir Sosnowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Celem porozumień jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków dla transferu wiedzy, technologii i innowacyjnych rozwiązań, służących podnoszeniu konkurencyjności i rozwojowi przedsiębiorstw przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego UMCS.

Fot. Dagmara Kociuba

Cele porozumień będą realizowane m. in.:

 • poprzez włączenie się UMCS we wdrażanie postanowień dokumentów strategicznych, w szczególności Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego oraz Strategii Lublin 2020,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie możliwości wykorzystania potencjału naukowo-badawczego UMCS w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego i Miasta Lublin,
 • wzajemną współpracę w zakresie opracowywania projektów dokumentów strategicznych oraz programów i planów,
 • współpracę w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktów z inwestorami,
 • organizację praktyk i staży oraz wszelkich innych działań promocyjnych.

„Transfer wiedzy, budowa gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjna gospodarka, pobudzenie regionu, stworzenie właściwych warunków dla rozwoju i życia mieszkańców - w to wszystko wpisują się działania podejmowane na Uniwersytecie” powiedział na wstępie prof. Ryszard Dębicki, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS. Podpisując porozumienie Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski podkreślił, że jest ono kontynuacją dobrej współpracy z Władzami Miasta i Zarządem Województwa. Widać już pierwsze efekty – m.in. na polu naukowym i kulturalnym. Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Hetman dodał „Czas gry indywidualnej się skończył i jeśli chcemy efektywnie wydać 2 mld euro z unijnych środków i sięgnąć po kolejne fundusze – musimy działać wspólnie”. Zdaniem Prezydenta Krzysztofa Żuka „Lublin znakomicie promuje się poprzez środowisko akademickie i Władze Miasta zrobią wszystko, aby to wzmacniać”. Prezydent zaznaczył też, że status akademickiego miasta zobowiązuje do budowania tych obszarów współpracy, w których potencjał uniwersytecki można w pełni wykorzystać: „To, że jesteśmy partnerami świadczy o tym, że myślimy poważnie o rozwoju Lublina”.

Inicjatorem podpisania porozumień była dr Dagmara Kociuba z Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w podpisanie porozumień zaangażowani byli p. Elwira Rycaj i p. Radosław Dudziński z Departamentu Gospodarki i Innowacji, a ze strony Urzędu Miasta - p. dr Mariusz Sagan i p. Maciej Zaporowski z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów.

  Aktualności

  Data dodania
  20 czerwca 2013