Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy UMCS, Uniwersytetu Nowego Jorku oraz Gminy Lublin

28 czerwca 2011 r. w Trybunale Koronnym Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski oraz Prorektor ds. Globalizacji i Spraw Wielokulturowych NYU Profesor Ulrich Baer podpisali list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Gminą Lublin, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetem Nowego Jorku (NYU).

Jest on pierwszym krokiem do podpisania porozumień związanych z ustanowieniem wspólnych zespołów doradczych w dziedzinie innowacji, przedsiębiorczości i transferu technologii oraz z tworzeniem wspólnych programów edukacyjnych UMCS i NYU, które mają obejmować też wymiany studentów oraz pracowników naukowych. Na spotkaniu obecny był również Imon Emami – Prezes Fundacji Biosyntec Energaaz, która ma zapewnić wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Jej główne cele to promowanie polsko-amerykańskiej wymiany studentów, wspieranie edukacji polskich studentów w zakresie języka angielskiego, a także programów  kulturalnych  i  naukowych.  Fundacja  wesprze  finansowo  studentów  UMCS  goszczących  w okresie do jednego roku na Uniwersytecie Nowego Jorku.

Sprecyzowanie warunków umowy i konkretne rozmowy na temat form współpracy pomiędzy uniwersytetami zapowiedziano na początek nowego roku akademickiego, podczas wizyty Rektora UMCS w Stanach Zjednoczonych.

    Aktualności

    Data dodania
    29 czerwca 2011