Panel ekspercki z udziałem pracodawców w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy

30 maja 2011 r. na Wydziale Humanistycznym odbyło się spotkanie z pracodawcami w ramach projektu pt. „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.

Panel poświęcony był możliwościom zatrudnienia w branży turystycznej, tworzeniem platformy współpracy samorządów oraz działaniom mającym na celu promowanie i kreowanie wizerunku regionu. Zaprezentowano działalność przedsiębiorstwa turystycznego na przykładzie biura podróży, odniesiono się do metod propagowania turystyki m.in. poprzez konkursy, kontakt z mediami, oraz organizowania konferencji z udziałem ekspertów.

    Aktualności