Panel dyskusyjny na Zamku Lubelskim

13 grudnia 2013 r. prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS, wziął udział w panelu dyskusyjnym na Zamku Lubelskim na temat bieżącej sytuacji na Ukrainie.

Fot. J. Dudziak

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy przedstawicieli władz samorządowych Zachodniej Ukrainy: Iwano-Frankiwska, Lwowa, Łucka, Równego i Tarnopola. Uczestniczyli w nim m.in.: prezydent Lublina - Krzysztof Żuk, Wiktor Anuszkewyczus - Mer Iwano-Frankiwska, Wołodymyr Chomko - Mer Miasta Równe, Wasyl Pawluk - Sekretarz Rady Lwowa, Taras Yakowlew - Zastępca Mera Łucka, Ivan Chimijczuk - Zastępca Mera Tarnopola, Olha Krużko - reprezentująca administrację Mera Lwowa, a także Przewodniczący Rady Miasta Lublin - Europarlamentarzyści z Lubelszczyzny, Rektorzy uczelni wyższych oraz Iwan Hrycak - Konsul Generalny Ukrainy i Grzegorz Kuprianowicz - Prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Polsce.

Wasyl Pawluk, Sekretarz Rady Miasta Lwów, przeczytał apel, jaki Rada Miasta skierowała do Parlamentu Europejskiego. Samorządowcy proszą o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zakazu wjazdu na teren UE dla polityków i oligarchów ukraińskich przeciwnych integracji z UE oraz zamrożenia ich kont bankowych. Te działania mają zmusić decydentów do powrotu do negocjacji z Unią.

Prezydent Krzysztof Żuk i Piotr Kowalczyk, Przewodniczący Rady Miasta, zapewnili gości z Ukrainy o wielkim wsparciu, na jakie mogą liczyć ze strony Lublina. Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski zwrócił uwagę, że Polska, obok deklaracji o wsparciu i współpracy, powinna zadbać także o realne aspekty zbliżenia z Ukrainą - lepszą komunikację czy też ułatwienia w przekraczaniu granicy.

    Aktualności