Olimpiada chemiczna

12 kwietnia w sali M budynku „Małej Chemii” odbyło się regionalne zakończenie II i III etapu ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej. Wydarzenie ma szczególny charakter, gdyż od kilku lat liczba uczniów z naszego regionu biorących udział w Olimpiadzie systematyczne wzrasta, a jednocześnie zajmują oni wysokie miejsca w zawodach centralnych. Dla przykładu: w bieżącym roku, wśród blisko stu uczniów z całej Polski uczestniczących w finale Olimpiady Chemicznej, aż dziewięciu było z regionu lubelskiego, a jeden z nich zajął czwarte miejsce w skali kraju, zostając tym samym zaproszonym do reprezentowania Polski w etapie międzynarodowym. Jest to przede wszystkim zasługa nauczycieli chemii, którzy swoim zaangażowaniem i codzienną pracą przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie.

Olimpiada Chemiczna ma długoletnią tradycję. Jest już organizowana od 1954 r. i stanowi jedno z najstarszych w Polsce działań, służących rozwijaniu zainteresowań uczniów wiedzą przyrodniczą. Może ona pochwalić się osiągnięciami na skalę światową. Polscy uczniowie wielokrotnie zdobywali doskonałe wyniki w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej, często zajmując najwyższe pozycje spośród reprezentantów krajów europejskich.

Głównym organizatorem wydarzenia, w znaczącej części finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. I i II etap dla uczniów z regionu lubelskiego organizowany jest przez Wydział Chemii UMCS. Nagrody dla uczniów z naszego regionu i ich nauczycieli finansowane są w bieżącym roku przez Zakłady Azotowe oraz Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, jak również Dziekana Wydziału Chemii UMCS.

Oficjalne, ogólnopolskie zakończenie olimpiady odbędzie się pod koniec maja br. w Warszawie.

    Aktualności

    Data dodania
    13 kwietnia 2013