Okiem eksperta - nowa inicjatywa promująca naukę na UMCS

Szanowni Państwo,

zespoły Centrum Prasowego UMCS oraz Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS pragną poinformować o powstaniu nowej inicjatywy mającej na celu promowanie nauki, badań i specjalistycznej wiedzy naszych naukowców. Jest to cykl komentarzy eksperckich o nazwie „Okiem eksperta”. W ramach jego realizacji pragniemy zaprosić specjalistów z UMCS-u do komentowania bieżących wydarzeń, problemów czy zagadnień budzących wątpliwości, a znajdujących się w ich polu zainteresowań badawczych. Zachęcamy serdecznie do współpracy w zakresie tworzenia tych komentarzy, opinii czy prognoz branżowych. Będzie to bardzo dobry sposób dzielenia się wiedzą i popularyzowania nauki. Inicjatywa wzmocni też wizerunek UMCS-u jako instytucji zaangażowanej w edukację społeczeństwa.

Pragniemy zaznaczyć, że jest to nowy, odrębny projekt w stosunku do działającej już w ramach Biura Rzecznika Prasowego Bazy Ekspertów Medialnych UMCS, za pomocą której dziennikarze mają ułatwiony kontakt z ekspertami w poszczególnych, wyspecjalizowanych dziedzinach wiedzy. Komentarze z cyklu „Okiem eksperta” publikowane będą wyłącznie w formie pisemnej regularnie od czerwca br. w dedykowanej zakładce na stronie UMCS-u, a także rozpowszechniane za pomocą mediów społecznościowych i dzięki kontaktom z mediami tradycyjnymi (prasa, radio, portale informacyjne). Wszystkie teksty opatrzone będą krótką sylwetką prezentującą eksperta i jego zainteresowania badawcze oraz profesjonalnym zdjęciem wykonanym przez fotografa.

Osoby zainteresowane udziałem w inicjatywie mogą kontaktować się za pośrednictwem maila: promocjanauki@umcs.pl bądź telefonicznie: 81 537 54 19 w celu przekazania gotowych tekstów lub uzyskania wsparcia redakcyjnego w ich przygotowaniu. Informacje oraz obowiązujące wytyczne redakcyjne znajdują się na stronie UMCS w zakładce o nazwie „Okiem eksperta”.

Zachęcamy do włączenia się w tworzenie cyklu, a tym samym – bazy wiedzy eksperckiej. Z pewnością wpłynie to korzystnie na jakość przekazywanych informacji oraz wzmocni promocję i prestiż naszej Uczelni.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zespół Centrum Prasowego UMCS oraz zespół Biura Promocji i Popularyzacji Nauki

    Aktualności

    Data dodania
    1 czerwca 2021