Nowe wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”

Informujemy, że ukazało się grudniowe wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”.

Znajdą w nim Państwo informacje o ostatnich sukcesach naszych pracowników i studentów oraz bieżących wydarzeniach na Uczelni, ale również m.in. ciekawe wywiady z:

  • prof. dr. hab. Wiesławem Gruszeckim – prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej;
  • dr. hab. Piotrem Celińskim, prof. UMCS o mediach cyfrowych w wyobraźni społecznej;
  • dr hab. Agatą Starostą, prof. UMCS i dr Olgą Chrobak o sekwencjonowaniu genów.

Zachęcamy do lektury!

    Aktualności

    Data dodania
    17 grudnia 2020