Nowe wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”

Szanowni Państwo,

ukazało się czerwcowe wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”. Oprócz informacji na temat wydarzeń z życia akademickiego oraz sukcesów naszych pracowników, doktorantów i studentów można w nim znaleźć m.in. relację z inauguracji Akademicko-Analitycznego Trójkąta Lubelskiego, a także interesujące rozmowy z:

 • prof. dr hab. Dorotą Kołodyńską, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia nt. pierwiastków ziem rzadkich i ich zastosowania;
 • prof. dr. hab. Wiesławem Gruszeckim, prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej o realizowanym przez niego projekcie w ramach konkursu OPUS 23 Narodowego Centrum Nauki;
 • prof. dr. hab. Markiem Pietrasiem, dyrektorem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji o utworzeniu Akademicko-Analitycznego Trójkąta Lubelskiego oraz sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowo-Wschodniej;
 • dr. hab. Wojciechem Ziętarą, prof. UMCS, dziekanem Wydziału Politologii i Dziennikarstwa nt. nowoczesnych metod kształcenia;
 • prof. dr. hab. Ryszardem Naskręckim, dyrektorem ECOTECH COMPLEX UMCS m.in. o działalności prowadzonej przez niego jednostki;
 • prof. dr hab. Agnieszką Nosal-Wiercińską z Katedry Chemii Analitycznej o jej wizycie w Musée Curie w Paryżu i domu rodzinnym wnuków Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr Urszulą Lewartowicz, opiekunką Studenckiego Koła Naukowo-Artystycznego Pedagogów UMCS i Karoliną Burdach, przewodniczącą SKNAP UMCS nt. działalności tej organizacji.

W numerze znajduje się również artykuł pt. Gdzie zmierza ekonomia jako nauka? autorstwa dr hab. Aleksandry Kowalskiej, prof. UMCS z Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej.

Zapraszamy do lektury!

  Aktualności

  Data dodania
  29 czerwca 2023