Nowe wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”

Szanowni Państwo,

ukazało się styczniowe wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”. Oprócz informacji na temat wydarzeń z życia akademickiego oraz sukcesów naszych pracowników, doktorantów i studentów można w nim znaleźć m.in. tekst o ogólnopolskim sukcesie Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także interesujące rozmowy z:

 • prof. dr. hab. Mariuszem Krawcem – kierownikiem Katedry Fizyki Powierzchni i Nanostruktur UMCS, laureatem konkursu OPUS 23 NCN o wodorze jako paliwie przyszłości;
 • Wojciechem Widelskim – dyrektorem LubMAN UMCS na temat bezpieczeństwa informacji i informatyzacji Uczelni;
 • dr hab. Agnieszką Lewicką-Zelent, prof. Uczelni – prodziekanem ds. jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierownikiem Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS na temat jakości kształcenia na Uniwersytecie;
 • dr. hab. Leszkiem Gawrysiakiem z Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS o nieograniczonych możliwościach geoinformatyki;
 • dr Ewą Antoszek z Katedry Anglistyki i Amerykanistyki UMCS, laureatką konkursu MINIATURA 6 NCN na temat pojęcia „wrogościnności” i artystów tworzących swoje prace na granicy meksykańsko-amerykańskiej;
 • Urszulą Pośladą – zastępcą Dyrektora Biblioteki Głównej UMCS o nowym systemie bibliotecznym i zmianach, które czekają bibliotekę uniwersytecką w przyszłości.

Zapraszamy do lektury!

  Aktualności

  Data dodania
  26 stycznia 2023