Nowe wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”

Ukazało się kwietniowe wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”. Oprócz informacji na temat wydarzeń z życia akademickiego oraz sukcesów naszych pracowników i studentów można w nim znaleźć m.in. relację z uroczystości nadania doktoratu honoris causa UMCS red. Marianowi Turskiemu oraz z Drzwi Otwartych 2022, a także ciekawe rozmowy z:

  • red. Marianem Turskim  historykiem i dziennikarzem;
  • prof. dr. hab. Piotrem Wlaziem kierownikiem Katedry Fizjologii Zwierząt i Farmakologii UMCS dot. badań naukowych w zakresie skutecznych metod leczenia padaczki;
  • dr. Łukaszem Wiechetkiem dyrektorem Centrum Analiz i Rozwoju UMCS nt. cyfryzacji Uczelni;
  • Wojciechem Górą kierowniiem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS.

Zachęcamy do lektury!

    Aktualności

    Data dodania
    28 kwietnia 2022