Nowe wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”

Ukazało się marcowe wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”. Oprócz informacji na temat wydarzeń z życia akademickiego oraz sukcesów naszych pracowników i studentów można w nim znaleźć m.in. podsumowanie dotychczasowych działań podjętych na Uczelni na rzecz uchodźców z Ukrainy, wspomnienie o śp. prof. Jerzym Bartmińskim oraz ciekawe rozmowy rozmowy z:

 • prof. dr. hab. Hieronimem Maciejewskim, prezesem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nt. współpracy między UMCS, Gminą Lublin i PPNT;
 • dr. Jakubem Kuną z Katedry Geomatyki i Kartografii UMCS nt. rozwoju danych przestrzennych Lublina;
 • z dr. hab. Marcinem Moskalewiczem z Katedrą Ontologii i Epistemologii UMCS dot. zaskakujących związków psychiatrii i folozofii;
 • dr hab. Katarzyną Klimkowską, prof. Uczelni z Katedry Teorii Wychowania UMCS,
  doradcą w zespole OPTIMUM UMCS nt. depresji;
 • z prof. dr. hab. Markiem Pietrasiem – kierownikiem Katedry Stosunków Międzynarodowych i dyrektorem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS dot. publikacji pt. Międzynarodowe stosunki polityczne.

Zachęcamy do lektury!

  Aktualności

  Data dodania
  30 marca 2022