Naukowiec z UMCS doceniony przez NCN

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Narodowe Centrum Nauki wydało kalendarz na rok 2021 z wizerunkami najbardziej cenionych naukowców w Polsce. Wśród nich znalazł się również prof. dr hab. Wiesław Gruszecki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Serdecznie gratulujemy!

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Kalendarz w formacie PDF jest dostępny na stronie NCN.

Fot. Marcin Wiechnik

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    8 lipca 2021