Naukowcy UMCS laureatami nagród Ministra Edukacji i Nauki

Miło nam poinformować, że nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostali laureatami nagród Ministra Edukacji i Nauki. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Nazwiska 103 wyróżnionych osób zostały odczytane podczas gali z okazji Dnia Nauki Polskiej 19 lutego 2022 r.

Nagrodę w kategorii „znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej” otrzymali:

 • dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak z Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa
 • dr Szczepan Głodzik z Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Nagrody w tej kategorii są przyznawane m.in. za:

 • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
 • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności,
 • prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
 • kierowanie zespołami badawczymi.

Nagrodę w kategorii „znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej” otrzymał zespół dr hab. Anety Borkowskiej, prof. UMCS z Instytutu Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w składzie: dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS, prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis i dr Beata Daniluk.

W tej kategorii oceniana jest aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych. Wyróżnieni prowadzą kształcenie specjalistyczne służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu lub kraju, a także są autorami lub współautorami wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

Nagrodę w kategorii „znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej” otrzymała prof. dr hab. Krystyna Trembicka z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa.

Za znaczące osiągnięcia wdrożeniowe uznaje się:

 • praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
 • komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

Nagrodę za całokształt dorobku naukowego otrzymał prof. dr hab. Jerzy Węcławski z Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym.

To niezwykle ważna i prestiżowa kategoria, w której wyróżnienia odbierają wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Laureaci to osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

Pełna lista laureatów pracowników oraz współpracowników UMCS znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nagrody-ministra-edukacji-i-nauki--serdecznie-gratulujemy.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

  Aktualności

  Data dodania
  22 lutego 2022