Nauka dla gospodarki

13 stycznia 2013 r. Rektor UMCS dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. UMCS, wziął udział w spotkaniu z Wicepremierem i Ministrem Gospodarki - Januszem Piechocińskim, Marszałkiem Województwa Lubelskiego - Krzysztofem Hetmanem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Lublin - Piotrem Kowalczykiem. W spotkaniu uczestniczyli również: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski, Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS - dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw. UMCS, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds.Badań i Współpracy Międzynarodowej - dr hab. Anna Rakowska, prof.nadzw. UMCS oraz Dyr. Zakładu Zarządzania - dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, prof. nadzw.UMCS.

Rozmowy dotyczyły m.in. wspólnych inicjatyw ekonomicznych uczelni, samorządu i administracji rządowej - w tym rozwijania oferty dydaktycznej, adresowanej do liderów rozwoju regionalnego. Dyskutowano też o potrzebie wykorzystywania efektów badań naukowych do rozwoju polskiej gospodarki.

Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, Janusz Piechociński podkreślił potencjał Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz dodał, że bardzo ceni sobie osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uczelni.

    Aktualności

    Data dodania
    14 stycznia 2013