Nagrody Ministra dla naukowców z UMCS

16 grudnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka wręczyła nagrody dla najwybitniejszych uczonych i nauczycieli akademickich w Polsce. W uroczystości udział wziął Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski.

Wśród uhonorowanych nagrodami dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku znalazł się prof. dr hab. Kazimierz Goebel z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Rektor naszego Uniwersytetu w latach 1993–1999.

Kilku nauczycieli akademickich z UMCS otrzymało ponadto nagrody za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w 2010 r. Nagrodami indywidualnymi II stopnia za osiągnięcia naukowe wyróżnieni zostali: dr hab. Arkadiusz Bagłajewski z Instytutu Filologii Polskiej za rozprawę habilitacyjną „Poezja «trzeciej epoki». O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836–1843”, dr hab. Maria Juda z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej za książkę „Privilegia typographica Polonorum. Polskie przywileje drukarskie 1493–1793”, prof. dr hab. Ewa Maj z Wydziału Politologii za książkę „Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939” oraz dr hab. Mariusz Mazur z Instytutu Historii za rozprawę habilitacyjną pt. „O człowieku tendencyjnym... Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956”. Nagrodę zespołową za osiągnięcia dydaktyczne otrzymali prof. dr hab. Jerzy Bartmiński i dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska za podręcznik akademicki „Tekstologia”.

    Aktualności

    Data dodania
    17 grudnia 2011