Nagrody dla uczestników badania na temat poziomu wyszczepienia

25 października br. przyznano nagrody studentom i doktorantom UMCS, którzy wzięli udział w ankiecie na temat poziomu wyszczepienia przeciw COVID-19.

Spośród respondentów biorących udział w badaniu prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS oraz prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska wybrali 20 laureatów, którzy otrzymają atrakcyjne zestawy uczelnianych gadżetów, ufundowanych przez Pana Prorektora.

Przeprowadzona ankieta była anonimowa, ale nagrody mogły otrzymać tylko osoby, które podały adres e-mail w trakcie jej wypełniania. Zgłoszonych zostało 4809 adresów.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wspiera różnorodne działania promujące szczepienia przeciw COVID-19, dlatego cieszymy się z tak licznego uczestnictwa w badaniu i gratulujemy nagrodzonym.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    27 października 2021