Nagroda Angelus (Lubelski)

Angelus (Lubelski) to symboliczna, społeczna nagroda przyznawana od 2005 r. Idea Nagrody Angelus zrodziła się w gronie ludzi kultury dawnego duszpasterstwa środowisk twórczych w Lublinie. Laureaci otrzymają Statuetkę Angelusa, symbolizującą Anielskiego Posłańca oraz specjalny Dyplom-Certyfikat. Celem nagrody jest uhonorowanie osób (oraz instytucji), które służą innym, są znakiem sprzeciwu i nadziei, przywracają szacunek dla drugiego człowieka, dzielą się swoją pasją z innymi. Wśród laureatów są zarówno wybitni i znani uczeni, ludzie sztuki i mediów, jak i skromni aktywiści organizacji charytatywnych i pomocowych.

Podczas dotychczasowych 15 edycji (razem z obecną) statuetki przedstawiające uskrzydlonego Angelusa trafiły do 111 osób i instytucji. Wśród laureatów Nagrody są m.in. Tomasz Trojanowski, Mali Bracia Ubogich, ks. Ryszard Tujak, Maciej Barczentewicz, Zbigniew Drążkowski, Krzysztof Czyżewski, Borys Somerschaf, Ewa Dados, kard. Paul Poupard, Andrzej Nikodemowicz, ks. Andrzej Szostek, Urszula Bobryk, Leszek Mądzik, Jacek Osuchowski.

Nagrody w siedmiu kategoriach (Angelus Służby Publicznej, Angelus Miłosierdzia, Angelus Dobroczynności, Angelus Kultury Medialnej, Angelus Animacji Życia Kulturalnego, Angelus Artystyczny oraz Angelus za Całokształt) przyznaje w wyniku demokratycznego głosowania Kapituła – obecnie pod przewodnictwem Grzegorza Józefczuka dr h.c. – złożona z pierwszych założycieli i powiększająca się co roku o grono laureatów.

Z radością informujemy, że wśród osób wyróżnionych w XV edycji znaleźli się: prof. dr hab. Małgorzata Nowak z Katedry Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego, która otrzymała nagrodę Angelus Animacji Życia Kulturalnego, oraz doc. dr Jan Gurba związany z związany przez ponad 40 lat z Katedrą Archeologii Polskiej i Powszechnej UMCS, który otrzymał nagrodę Angelus za Całkoształt Dorobku

Serdecznie gratulujemy!

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 października 2020