Mini gala Związku Uczelni Lubelskich

Nagrodzono laureatów projektów, które zwyciężyły w Akademickim Budżecie Partycypacyjnym Związku Uczelni Lubelskich oraz wyróżnionych podczas II naboru Stażu Za Miedzą. 1 lutego w spotkaniu podsumowującym obie inicjatywy udział wzięli m.in.: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego, laureaci i koordynatorzy poszczególnych inicjatyw.

Podczas wydarzenia rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski pogratulował wszystkim wyróżnionym wnioskodawcom oraz podkreślił, że - Konsolidacja działań na „podwórku” lubelskim wypada bardzo dobrze i rozwija się znakomicie. Za nami dwa lata dobrej współpracy. Cieszę się, że jest coraz więcej nowych pomysłów i działań, które staramy się realizować na poziomie integracyjnym. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie jeszcze bardziej spajała środowisko akademickiego Lublina. Zachęcam wszystkich do angażowania się w integracyjne działalności w sferze naukowo-badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej, kulturalnej i sportowej. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk  dodał, że: - Ideą ZUL jest integracja – to, że chcemy razem prowadzić pewne działania. Tworzymy związek, który będzie dynamicznie się rozwijał. Wpisują się w to dwa projekty: Akademicki Budżet Partycypacyjny i Staż Za Miedzą. Oba spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, ale tylko część najlepszych projektów została wybrana do realizacji. Staż Za Miedzą ma o wiele większy zakres. Wierzę, że przerodzi się w naprawdę wielką inicjatywę wspólnych badań i projektów.

W ramach drugiego naboru inicjatywy Staż Za Miedzą zgodę na realizację stażu otrzymali: dr hab. Agata Zdyb, dr n. farm. Anna Makuch-Kocka, dr inż. arch. Wojciech Kocki, dr inż. Paweł Krzaczek, dr Julia Wojciechowska-Solis, mgr Aleksandra Nurzyńska, mgr farm. Agata Maria Zięba, mgr inż. Aleksandra Garbacz, dr Andrzej Puszka, dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz, prof. Uczelni, dr hab. Piotr Dobrowolski, dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil, dr hab. Monika Hułas-Stasiak, dr inż. Michał Gęca, dr hab. Mariola Herbet, prof. Uczelni, dr n. farm. Agnieszka Grzegorczyk, mgr Michał Świetlicki, dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska, dr n. med. Monika Roczeń-Karczmarz, dr n. farm. Magdalena Walasek-Janusz, dr Magdalena Mizerska-Kowalska, mgr Monika Sztandera-Tymoczek. Każdej osobie, która otrzymała staż kapituła przyznała 3000 zł (bez względu na długość jego trwania).

Natomiast do pierwszej edycji Akademickiego Budżetu Partycypacyjnego ZUL zgłoszonych zostało 27 projektów, z których 17 spełniło warunki formalne i ostatecznie zostało poddanych pod głosowanie studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Kapituła nagrodziła pięć projektów: Koncert „Oczarowani Wodeckim”; Zalew Zemborzycki i rzeka Bystrzyca pod lupą – jakie zagrożenia skrywają? Czas je poznać; Piknik Akademicki 2023; Mini strefa chilloutu dla społeczności akademickiej; Badania przesiewowe krótkowzroczności wśród studentów lubelskich uczelni.

Laureaci podkreślali oryginalność swoich projektów oraz ich znaczenie dla społeczności akademickiej. Maja Pliszka, studentka UMCS, współautorka zwycięskiego projektu, który zakłada realizację koncertu „Oczarowani Wodeckim” powiedziała: - Zbigniew Wodecki to artysta ponadczasowy, który łączy pokolenia i ma różnorodny repertuar. Wydaje nam się, że trafi w gusta zarówno młodszej, jak i starszej publiczności. Stąd ten wybór. Sam koncert odbędzie się na przełomie maja i czerwca w „Chatce Żaka”. Będzie skierowany do studentów czterech uczelni zrzeszonych w ZUL. Natomiast przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii z Uniwersytetu Medycznego – pomysłodawcy projektu, którego celem będzie sprawdzenie toksyczności wody w Zalewie Zemborzyckim i rzece Bystrzycy podkreślali: - Pomysł projektu narodził się jako odpowiedź na sytuację zanieczyszczenia Odry. Dowiedzieliśmy się, jak poważne toksykologiczne konsekwencje będzie miało to dla całego środowiska, a także dla nas. W Lublinie mamy Zalew Zemborzycki i rzekę Bystrzycę. Postanowiliśmy sprawdzić, czy nie ma tam zagrożenia, które może długofalowo wpłynąć na nasze zdrowie. Chcemy zbadać czy woda nie jest zanieczyszczona lekami i metalami ciężkimi, ponieważ w badaniach ISO takie parametry nie są brane pod uwagę. Dlatego pobierzemy wodę i rozdzielimy pomiędzy cztery uniwersytety. Każdy z nich będzie badał inny element „układanki”. Nasz projekt jest ważny, ponieważ zwraca uwagę na fakt, że zasobów wodnych jest coraz mniej. Dlatego chcemy zbadać czy te, które posiadamy są dla nas bezpieczne.

Władze uczelni zrzeszonych w ZUL zapewniły, że w przyszłości odbędą się kolejne edycje obu inicjatyw.

Fot. Bartosz Proll

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 lutego 2023