Międzynarodowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi jest imprezą cykliczną - w tym roku odbyła się jej szósta edycja. Obchody adresowano przede wszystkim do dzieci i młodzieży z Lubelszczyzny odwiedzających tego dnia dwa Wydziały UMCS: Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Artystyczny. Celem wydarzenia było przybliżenie zasad funkcjonowania naszej planety, jej współczesnych problemów zarówno przyrodniczych, jak i społeczno-kulturowych.

Fot. Katarzyna Link

Podczas akcji poruszane były także zagadnienia szeroko rozumianej ochrony środowiska. W ramach Dnia Ziemi odbyły się prelekcje naukowe oraz prezentacje multimedialne, w których uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat naszej planety oraz wziąć udział w konkursach.

W programie przewidziano m.in.:

  • „Wyprawę do serca Norwegii”,
  • „Geo-sekrety Wydziału Nauk o Ziemii i Gospodarki Przestrzennej”,
  • „Krajobrazy Lubelszczyzny i ich niepowtarzalne piękno”,
  • „Zjawiska optyczne w atmosferze”,
  • „Rysunek węglem”.

W uroczystym otwarciu wydarzenia, które odbyło się 19 kwietnia br., uczestniczyli m.in.: Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. Ryszard Dębicki, Prezes Chevron Polska Energy Resources John Claussen, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej prof. Radosław Dobrowolski, a także Dziekan Wydziału Artystycznego prof. Artur Popek i prof. Marian Harasimiuk.

 

 

    Aktualności