Międzynarodowa Konferencja Folklorystyczna „Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym”

W dniach 27-29 czerwca na Wydziale Humanistycznym odbyła się Międzynarodowa Konferencja Folklorystyczna pt. „Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym”.

Sympozjum stanowiło analizę, a zarazem podsumowanie repertuaru pieśniowego Lubelszczyzny. Poprzez wskazanie na różnorodność oraz wielość wykonań przedstawiona została aktualna kondycja tradycji wokalno-muzycznych w regionie.

Konferencji towarzyszyła promocja tomu „Lubelskie” przygotowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego do serii „Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały” w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Instytutem Sztuki PAN.

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2011