Lublin jako miasto kultury teatralnej - spotkanie ze szkołami partnerskimi

22 listopada br. ponad 600 młodych ludzi z Lublina oraz innych miast regionu dotarło pod pomnik Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Filologii Polskiej UMCS, jak co roku, zorganizował spotkanie dla szkół partnerskich. Tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia to: „Lublin jako miasto kultury teatralnej”. Zgromadzonych gości powitali: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Henryk Gmiterek.

Spotkanie zainaugurowano wykładem „Teatralny Lublin”, który wygłosił dr Jarosław Cymerman z Zakładu Teatrologii UMCS. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na: najważniejsze fakty z dziejów teatru, jego współczesny wymiar, wybitne postaci polskiego teatru związane z Lublinem czy Lubelskie Instytucje Teatralne. Gościem specjalnym wydarzenia był Paweł Passini, znany polski reżyser teatralny.

W dalszej części spotkania  w ACK „Chatka Żaka” UMCS zgromadzeni goście obejrzeli spektakl „Zły”, w reżyserii Łukasza Witta-Michałowskiego, a w wykonaniu Sceny Prapremier Invitro. Następnie podzielona na grupy młodzież wzięła udział w warsztatach teatralnych impro oraz spotkaniach z twórcami.

Program współpracy Polonistyki UMCS ze szkołami średnimi skupia obecnie 15 szkół z Lublina i całego regionu.

Głównym organizatorem spotkania i Koordynatorem Programu Współpracy IFP UMCS ze szkołami jest dr Dorota Filar z Zakładu Leksykologii i Pragmatyki UMCS.

    Aktualności