Lato Polonijne - spotkanie z Prezydentem Miasta Lublin

14 lipca br. w Ratuszu odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka z uczestnikami Lata Polonijnego, organizowanego przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Była to okazja, aby przedstawić słuchaczom Lublin jako miejsce współistnienia wielu kultur i narodowości. W tym roku w Lecie Polonijnym uczestniczy 268 cudzoziemców z ponad 30 krajów.

    Aktualności