Konferencja w 100. rocznicę urodzin prof. G.L. Seidlera

W 100. rocznicę urodzin prof. Grzegorza Leopolda Seidlera w Instytucie Historii i Teorii Państwa i Prawa UMCS odbyła się konferencja przypominająca postać i naukowy dorobek Profesora. Wydarzenie zaplanowane na 16 listopada br. uroczyście otworzył Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski.

Fot. Dominik Firkowski

Prof. dr hab. Leopold Grzegorz Seidler - prawnik i historyk idei, profesor i rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm PRL IX kadencji. Po wojnie pracował jako docent na UJ, w 1950 r. podjął pracę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1950 r. - profesor nadzwyczajny, 1957 r. - profesor zwyczajny). W latach 1959-1969 był rektorem UMCS. W latach 1969-1972 kierował Instytutem Kultury Polskiej w Londynie.

Od 1972 r. ponownie wykładowca lubelskiego Uniwersytetu. Wykładał gościnnie na Christian-Albrechts-Universität w Kilonii (1980/81) i Care Hall w Cambridge (1981/82). Był wieloletnim redaktorem naczelnym „Annales UMCS”. Został uhonorowany doktoratem honoris causa UMCS (posiadał także doktoraty honorowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Lock Haven University w USA).

W latach 90. był członkiem Trybunału Stanu. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych, w tym postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z 12 czerwca 2003 „w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej za osiągnięcia w działalności publicznej i pracy dydaktycznej” Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, a wcześniej był uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Krzyżem Oficerskim tegoż Orderu.

Autor ponad 100 prac naukowych z dziedziny teorii państwa i prawa oraz historii myśli politycznej. Zmarł w 2004 roku.

    Aktualności