Konferencja: Statystyka w nauce i gospodarce

„Statystyka w nauce i gospodarce” – pod takim hasłem 27 czerwca 2013 r. odbyła się na Wydziale Ekonomicznym UMCS konferencja naukowa, nad którą honorowy patronat objął prof. dr hab. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, który przedstawił rolę NBP w systemie statystyki publicznej w Polsce, oraz dr Marian Cichosz, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, który mówił o obszarach współpracy pomiędzy NIK a statystyką publiczną. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Grzegorz Siemiński, z-ca Prezydenta Miasta Lublin, Marzena Strok-Sadło, Doradca Wojewody Lubelskiego, oraz dr Krzysztof Markowski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.

Wśród poruszanych zagadnień znalazły się tematy związane m.in. z wpływem koniunktury gospodarczej na prognozy sytuacji finansowej gospodarstw domowych województwa lubelskiego, ze statystyką w wojewódzkich dokumentach strategicznych czy też z wpływem jakości danych na decyzje w organizacji.

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2013