Konferencja: Przyszłość strefy euro

13 grudnia br. w Auli Wydziału Ekonomicznego UMCS odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przyszłość strefy euro”.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia: przyczyny kryzysu strefy euro, sposoby radzenia sobie z kryzysami na podstawie analizy przypadku Grecji, wpływ kryzysu na gospodarkę światową i sektor bankowy, czy obecna sytuacja Polski w strefie euro.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: dr Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska - poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Głównym organizatorem wydarzenia była Grupa Europejska Koła Naukowego Ekonomistów UMCS EUROTEAM.

    Aktualności