Konferencja: Przekraczanie granic – nowoczesna humanistyka

W dniach 24-25 listopada br. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, zainaugurowano Międzynarodową Konferencję Naukową pt.„Przekraczanie granic – nowoczesna humanistyka”.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny – uczestnicy rozważali szerokie zagadnienie granicy, jak i jej przekraczania. Podczas pierwszego dnia zaprezentowano blok filozoficzno-kulturoznawczy, na którym słuchacze mogli pogłębiać wiedzę o neuroestetyce, wpływie neurobiologii na odbiór dzieła sztuki, czy też zagłębić się w tajniki intertekstualności dzieła literackiego. W drugim dniu odbyła się dyskusja nad społeczno-historycznym aspektem granic – sensownością granic między państwami, przenikaniem lub też zderzaniem sąsiadujących ze sobą cywilizacji.

Ok. 50 referentów wygłosili studenci i doktoranci z całej Polski oraz goście z Niemiec i Ukrainy.

Głównym organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Studentów Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMCS, które istnieje od marca 2011 roku i zrzesza studentów różnych kierunków. Za zadanie członkowie koła postawili sobie poszerzanie wiedzy humanistycznej i budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów.

    Aktualności