Konferencja prasowa ws. projektu „Reinitialise”

7 września br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja prasowa poświęcona międzynarodowemu projektowi „Reinitialise” realizowanemu w ramach programu Horyzont 2020.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich UMCS: prof. Wiesław Gruszecki i dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. uczelni, a także prof. Iwona Hofman – dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, prof. Ilona Biernacka-Ligięza – główny koordynator projektu „Reinitialise”, dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska – dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS, prof. Benedetta Giovanola z Uniwersytetu w Maceracie (Włochy), prof. Bart Vanrumste z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) oraz dr Claudio Carlone z firmy Eurocentro (Włochy).

Prof. Wiesław Gruszecki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, rozpoczynając konferencję, wyraził radość z możliwości spotkania na żywo i podkreślił znaczenie interdyscyplinarności projektu, co z punktu widzenia doskonałości w nauce wydaje się bardzo wartościowe.

Następnie prof. Zbigniew Pastuszak, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką wskazał na zakładane rezultaty projektu „Reinitialise”: „W Lublinie i województwie lubelskim rozwija się szereg inicjatyw, które łączą siły różnych podmiotów, w tym uniwersytetów, w celu wykorzystania możliwości, które płyną z cyfryzacji procesów edukacyjnych, społecznych, ale i procesów z zakresu ochrony zdrowia. […] Mamy nadzieję, że efekty projektu będą miały walor jak najbardziej aplikacyjny. Nasze miasto bardzo stawia na rozwój całej branży IT i różnych zastosowań technologii oraz różnych rozwiązań z zakresu wyników tego projektu, więc liczymy na to, że Lublin dzięki temu projektowi będzie mógł się rozwijać”.

Prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS mówiła o znaczeniu projektu dla Uczelni i Instytutu: „Przyznanie projektu w ramach programu Horyzont 2020 jest docenieniem potencjału Instytutu i tak to odbieram. Nisza badań komunikowania o zdrowiu wybrzmiała na tle zainteresowań badawczych pracowników naszego Instytutu. Pokazuje to także interdyscyplinarny wymiar badań z zakresu komunikacji społecznej i mediów. Przyznana kwota na realizację projektu wynosi prawie milion euro i w naukach społecznych jest to kwota bezprecedensowa”. Prof. I. Hofman wskazała także, że materialnym efektem podejmowanych w projekcie działań ma być przygotowanie aplikacji lub innego narzędzia mobilnego, które umożliwi starszym osobom komunikowanie o zdrowiu za pomocą mediów cyfrowych, co jest istotne w kontekście aktualnych problemów demograficznych.

Prof. Ilona Biernacka-Ligięza, główny koordynator projektu mówiła o genezie projektu „Reinitialise”: „Nasz projekt jest oparty na wieloletniej współpracy mojej z Uniwersytetem w Maceracie i współpracy Uniwersytetu w Maceracie z Uniwersytetem w Leuven. […] Doświadczenie Uniwersytetu w Maceracie w zakresie nauk społecznych połączone z doświadczeniem przedstawicieli z Leuven, którzy koncentrują się na nowych technologiach i wykorzystaniu ich w komunikowaniu o zdrowiu, zadecydowało o tym, że postanowiliśmy taki projekt przygotować”. Prof. I. Biernacka-Ligięza wskazała, że projekt zakłada wzmocnienie potencjału naukowego i rozwojowego UMCS (nie tylko kadry naukowej, ale także rozwój struktury badawczej i administracyjnej Uczelni).

Goście z zagranicy zgodnie podkreślali ogromne znaczenie interdyscyplinarności prezentowanego projektu, możliwości współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między jego uczestnikami, a także możliwości aplikacyjnych. Ponadto zwracali uwagę na niezwykłą gościnność gospodarzy podczas ich pobytu w Lublinie oraz piękno naszego miasta.

„REINITIALISE – Preserving Fundamental Rights in the Use of Digital Technologies for e-Health Services" to międzynarodowy projekt realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 uzyskany przez medioznawców z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS pod kierunkiem prof. Ilony Biernackiej-Ligięzy we współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS.

Projekt realizowany jest w ramach instrumentu Twinning programu Horyzont 2020, którego głównym celem jest wzmocnienie określonej dziedziny badań i obszarów rozwojowych koordynatora projektu (UMCS) poprzez stworzenie powiązań z innymi instytucjami, które w tym obszarze zyskały wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Partnerami projektu są wybitne uniwersytety europejskie: Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia) oraz Uniwersytet w Maceracie (Włochy), a także firma zajmująca się wsparciem w aplikowaniu i realizacji projektów europejskich Eurocentro (Włochy).

Rekordowa kwota przyznana na realizację projektu z dziedziny nauk społecznych to blisko 1 mln euro (898 712,50 EUR). Transza przeznaczona dla UMCS wynosi 278 080,00 EUR. Grant będzie realizowany przez 3 lata, tj. od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.

Głównym założeniem badawczym projektu „Reinitialise” jest wzmocnienie jakości badań i potencjału innowacyjnego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie projektowania i korzystania z cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zarówno mediów cyfrowych, jak i spersonalizowanych urządzeń i aplikacji IT). Projekt koncentruje się na wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych w sektorze zdrowia, w szczególności na wykorzystaniu ICT w działaniach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    8 września 2021