Konferencja polsko-węgierska na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

25 października br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Crisis, resilience, innovation and public administration – in the light of the COVID-19 pandemic (a Polish-Hungarian perspective)”, w której udział wzięli polscy i węgierscy naukowcy.

Poniedziałkowa konferencja miała charakter prawno-porównawczy, dotyczyła analizy rozwiązań prawnych w zakresie ochrony i administracji zdrowia publicznego oraz stanowiła próbę oceny ich skuteczności w czasie pandemii COVID-19 z perspektywy doświadczeń polskich i węgierskich organów administracji zdrowia. – To temat jak najbardziej aktualny, tym bardziej, że taka wymiana doświadczeń zawsze wpływa, a przynajmniej powinna wpływać, na sprawność i na jakość działania służb sanitarno-epidemiologicznych w trudnym okresie wzrostu zagrożenia zakażeniem – powiedział prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS.

W wydarzeniu uczestniczyli naukowcy z naszej Alma Mater oraz prelegenci reprezentujący wydział prawa z zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie, największego i najstarszego uniwersytetu na Węgrzech.

– Miasto Lublin jako miasto akademickie jest zawsze otwarte na współpracę z innymi ośrodkami. Nie dotyczy to tylko debaty na niwie naukowej, ale także poszukiwania w historii tego wszystkiego, co łączy nasze narody. Przypomnę, że w ubiegłym roku odsłonięto pomnik upamiętniający pomoc okazaną Węgrom przez mieszkańców naszego miasta w 1956 r., zaś wśród miast partnerskich Lublina jest Debreczen – podkreślił prorektor i złożył gratulacje na ręce organizatorów konferencji: prodziekana Wydziału Prawa i Administracji dra hab. Jarosława Kostrubca, prof. UMCS oraz prof. Istvanowa Hoffmana, również pracownika naszej Uczelni.

Po wygłoszeniu referatów i dyskusji delegacja węgierska wraz z przedstawicielami komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji odwiedziła wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę, który opowiedział gościom o działaniach administracji rządowej od strony praktycznej i jej roli w walce z pandemią COVID-19.

26 października br. w Sali Senatu prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS spotkał się z uczestnikami konferencji. Naukowcy z Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie zapoznali się z historią naszej Alma Mater, ofertą kształcenia oraz strukturą organizacyjną uczelni, a także obejrzeli panoramę Lublina z lotu ptaka – prosto z XV piętra rektoratu UMCS. Pod koniec spotkania prorektor wręczył pamiątkowe upominki.

– Mam nadzieję, że ta – trwająca już parę lat – współpraca naukowa w najbliższym czasie przybierze również ramy formalne w postaci porozumienia między naszymi zaprzyjaźnionymi uczelniami – podsumował prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    27 października 2021